1.

Hieronder vindt u de plakinstructies voor de productcodes beginnend met de letters B, E, K, R en V.

A. Plakinstructie voor raamfolie (Niet zijnde een vinyl raamsticker)

Als u de raamfolie ontvangt rol deze dan uit en leg de folie op een vlakke ondergrond. Plak geen raamfolie wanneer de volle zon op het raam staat.

Raamfolie bestaat uit drie delen:

1. De applicatietape (doorzichtig papier)
2. De feitelijke raamfolie sticker (waar bijvoorbeeld uw naam, huisnummer enz. op staat)
3. Het rugvel (dik papier)

Benodigdheden:

 • Glassex
 • Plantenspuit
 • 1 liter water
 • 2 druppels afwasmiddel (mengen met het water)
 • Keukenrol
 • Glaskrabber
 • Rakel met vilt

Zorg er voor dat u de onderstaande stappen goed volgt en neem hiervoor de tijd.

De stappen:

Stap 1:

Maak het raam nat en haal een glaskrabber over het raam om vastgekoekt vuil of verfresten los te krabben.

Stap 2:

Spuit het raam in met Glassex om het raam vetvrij te maken. Zorg er voor dat er geen vuil meer op het raam zit. Bijvoorbeeld elk klein korreltje laat een luchtbel in het uiteindelijke resultaat van de raamfolie achter.

Stap 3:

Leg de raamfolie met de applicatie tape naar onderen ( het doorzichtig papier) Wrijf nu goed en stevig op het rugvel (het dikke papier) van de raamfolie. Wrijf echt alle delen goed aan en neem hiervoor de tijd.

Stap 4:

Verwijder nu voorzichtig het rugvel (het dikke papier). Wanneer er bij een uitsnijding een deel op het rugvel blijft hangen leg dan het rugvel terug en wrijf de folie weer goed en stevig aan. Als het rugvel is verwijderd dan houdt u de feitelijke raamfolie sticker en de applicatietape (doorzichtig papier) over. Het is belangrijk dat u voor deze stap de tijd neemt.

Stap 5:

Maak de feitelijke raamfolie sticker (waar bijvoorbeeld uw naam, huisnummer enz. op staat) goed nat. Zie er op toe dat er geen vuil op de feitelijke raamfolie sticker komt.

Stap 6:

Maak ook het raam goed nat. Wees niet zuinig met het aangemaakte zeepwater. De zeepwaterlaag zal er voor zorgen dat de feitelijke raamfolie sticker niet in één keer vast hecht aan het raam. Controleer het raam nogmaals goed op vuil.

Stap 7:

Plaats de feitelijke raamfolie sticker inclusief de applicatietape (doorzichtig papier) op het raam. Door het zeepwater tussen de raamfolie en het raam kunt u de raamfolie sticker met de applicatietape op de goede plaats schuiven.

Stap 8:

Verwijder met de rakel of een “bankpas” vanuit het midden naar buiten werkend het zeepwater tussen het raam en de raamfolie. Zorg er voor dat het water goed wordt verwijderd. Gebeurt dit niet dan kunnen er luchtbellen ontstaan.

Stap 9:

Laat nu de raamfolie sticker en de applicatietape (doorzichtig papier) 24 uur met rust.

Stap 10:

Maak na die 24 uur de applicatietape (doorzichtig papier) nat en verwijder deze voorzichtig. U houdt nu alleen nog de feitelijke raamfolie sticker over.

Stap 11:

De raamfolie is gereed.

B. Plakinstructie voor een Muursticker

Als u uw muursticker thuis hebt ontvangen dan wilt u deze natuurlijk snel en goed op uw muur aanbrengen. Lees daarom de plakinstructie goed door.

Voorbereiding vooraf:

 • Rol de muursticker ruim voordat u gaat starten uit. Dit voorkomt dat de sticker snel weer in elkaar rolt;
 • Bewaar de sticker niet langer dan een aantal weken. Daarna wordt het plakvermogen namelijk snel minder.

Een muursticker bestaat uit 3 delen.

 1. De ondergrond waarop de sticker is aangebracht
 2. De sticker zelf
 3. Een applicatielaag (doorzichtig). Deze zorgt er voor dat u uw muursticker in één keer op kunt plakken.

Let er goed op dat u de lagen volgens de plakinstructie verwijderd.

Voorbereidingen van de ondergrond (De muur):

 • Voordat u uw muursticker gaat plakken moet de ondergrond van uw muur droog en vetvrij zijn.
 • Wanneer uw muur net is geschilderd plak de muursticker dan alleen op zodra de verf goed is uitgehard.
 • Wilt u uw muursticker in een andere volgorde dan zoals de sticker op het achterblad is aangebracht dan kunt u deze los knippen en plaatsen zoals u uw muursticker geplaatst wilt hebben.
 • Wij raden u aan om grote muurstickers met twee personen op de muur te plakken.

Stap 1:

 • Leg uw muursticker vlak op een tafel met de applicatielaag naar boven.
 • Wrijf deze laag nu goed op uw muursticker aan met een rakel of een bankpas. Dit is nodig omdat wanneer het achterblad wordt verwijderd alle delen van uw muursticker op de applicatielaag moeten komen. Het is dus belangrijk dat u vooral de kleine delen van uw muursticker goed aandrukt.

Stap 2: (Grote muurstickers)

 • Plaats uw muursticker met een stuk schilderstape op de plaats waar u deze op de muur wilt aanbrengen. 
 • Doe dit in het midden van uw muursticker en wrijf dan van boven naar beneden. 
 • Vouw één van beide zijden voorzichtig om en verwijder de ondergrond. Zorg er hierbij voor dat er geen muurstickers delen meer op de ondergrond blijven zitten.
 • Knip daarna de ondergrond weg van de loshangende helft.

Stap 2 ( Kleine muurstickers):

 • Bij kleine muurstickers kunt u de ondergrond meteen verwijderen.
 • Doe dit voorzichtig en zorg er voor dat er geen delen van uw muursticker achterblijven op de ondergrond.
 • De gehele muursticker moet dus op de applicatielaag komen.

Stap 3:

 • Plak nu uw muursticker gelijkmatig op uw muur.
 • Werk van binnen naar buiten.
 • Druk uw muursticker goed aan met een rakel of een bankpas.
 • Bij een grote muursticker herhaalt u dit aan de andere zijde.

Stap 4:

 • Laat uw muursticker inclusief de applicatielaag een uur inwerken.

Stap 5:

 • Na een uur trekt u voorzichtig langs uw muur de applicatielaag weg.
 • Nu blijft alleen uw muursticker op uw muur zitten. Let er daarbij op dat u geen stukken van uw muursticker meetrekt.
 • Doe dit geleidelijk en voorzichtig.
 • Het is belangrijk dat u de applicatielaag langs uw muur wegtrekt en niet naar u toe haalt.

C. Plakinstructie voor een vinyl Raamsticker (Zijnde geen raamfolie)

Als u uw vinyl raamsticker in huis hebt wilt u deze natuurlijk mooi op uw raam aanbrengen. Lees daarom deze plakinstructie goed door.

De voorbereiding vooraf;

 • Ruim voordat u start dient u de vinyl raamsticker uit te rollen. Hiermee voorkomt u dat uw vinyl raamsticker weer in elkaar rolt.
 • Bewaar de vinyl  raamsticker niet langer dan een aantal weken want daarna verminderd het plakvermogen van uw vinyl raamsticker.

Een vinyl raamsticker bestaat uit 3 onderdelen;

 • De ondergrond waarop uw vinyl raamsticker is aangebracht;
 • De vinyl raamsticker zelf;
 • De zogenaamde applicatielaag. Deze is doorzichtig. De applicatielaag zorgt ervoor dat u uw vinyl raamsticker in één keer op kunt plakken.

Let er op dat u de lagen volgens de plakinstructie verwijdert.

De voorbereidingen voor de ondergrond;

Voordat u uw vinyl raamsticker gaat plakken moet de ondergrond droog en vetvrij zijn. Wij raden u aan om een grote vinyl raamsticker met twee personen op het raam te plakken.

Stap 1:

Leg uw vinyl raamsticker vlak op de tafel met de applicatielaag naar boven. Wrijf deze applicatielaag op uw vinyl raamsticker goed aan want straks als het achterblad wordt verwijderd dan moeten alle delen van uw vinyl raamsticker op de applicatielaag komen. Het is dus belangrijk dat u vooral de kleine delen van de vinyl raamsticker goed aandrukt. Dit is mogelijk met behulp van een theedoek, een rakel of een bankpas.

Stap 2: (Bij een grote vinyl raamsticker):

Plaats de vinyl raamsticker met een stuk schilderstape op de plaats waar u uw vinyl raamsticker wilt hebben. Doe dit in het midden van de vinyl raamsticker en werk daarna van boven naar beneden. Vouw één van de beide zijden voorzichtig om en verwijder de ondergrond. Zorg er hierbij voor dat er geen delen van de vinyl raamsticker op de ondergrond blijven zitten. Knip daarna de ondergrond weg van de loshangende helft.

Stap 2: (Bij kleine vinyl raamstickers):

Bij kleine vinyl raamsticker kunt u de ondergrond meteen verwijderen. Doe dit voorzichtig en zorg ervoor dat er geen delen van de vinyl raamsticker op de ondergrond achterblijven. Het is belangrijk dat uw vinyl raamsticker op het applicatietape ligt als de ondergrond waarop de vinyl raamsticker is aangebracht wordt verwijderd. Het geheel moet dus op de applicatielaag komen.

Stap 3:

Plak nu uw vinyl raamsticker gelijkmatig op uw raam. Werk van binnen naar buiten. Druk uw vinyl raamsticker goed aan met een rakel of een bankpas. Bij een grote vinyl raamsticker herhaalt u dit aan de andere zijde.

Stap 4:

Trek nu voorzichtig langs het raam de applicatielaag weg. Nu blijft alleen uw vinyl raamsticker op het raam zitten. Let er op dat u geen delen van uw vinyl raamsticker meetrekt. Doe dit dus geleidelijk en voorzichtig. Het is belangrijk dat u de applicatielaag langs uw raam wegtrekt en niet naar u toe haalt.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

D. Plakinstructie voor een Deursticker

De voorbereiding vooraf;

 • Ruim voordat u start dient u de deursticker uit te rollen. Hiermee voorkomt u dat uw deursticker weer in elkaar rolt.
 • Bewaar de deursticker niet langer dan een aantal weken want daarna verminderd het plakvermogen van uw deursticker.

Een vinyl deursticker bestaat uit 3 onderdelen;

 • De ondergrond waarop uw deursticker is aangebracht;
 • De deursticker zelf;
 • De zogenaamde applicatielaag. Deze is doorzichtig. De applicatielaag zorgt ervoor dat u uw deursticker in één keer op kunt plakken.

Let er op dat u de lagen volgens de plakinstructie verwijderd.

De voorbereidingen voor de ondergrond;

Voordat u uw deursticker gaat plakken moet de ondergrond droog en vetvrij zijn. Wij raden u aan om een grote deursticker met twee personen op de deur te plakken.

Stap 1:

 • Leg uw deursticker vlak op de tafel met de applicatielaag naar boven.
 • Wrijf deze applicatielaag op uw deursticker goed aan want straks als het achterblad wordt verwijderd dan moeten alle delen van uw deursticker sticker op de applicatielaag komen.
 • Het is dus belangrijk dat u vooral de kleine delen van de sticker goed aandrukt. Dit is mogelijk met behulp van een theedoek, een rakel of een bankpas.

Stap 2: (Bij een grote deursticker):

 • Plaats de deursticker met een stuk schilderstape op de plaats waar u uw deursticker wilt plaatsen.
 • Doe dit in het midden van de deursticker en werk daarna van boven naar beneden.
 • Vouw één van de beide zijden voorzichtig om en verwijder de ondergrond. Zorg er hierbij voor dat er geen delen van de deursticker op de ondergrond blijven zitten. Knip daarna de ondergrond weg van de loshangende helft.

Stap 2: (Bij kleine deurstickers):

 • Bij kleine deurstickers kunt u de ondergrond meteen verwijderen.
 • Doe dit voorzichtig en zorg ervoor dat er geen delen van de deursticker op de ondergrond achterblijven.
 • Het is belangrijk dat uw deursticker op het applicatietape ligt als de ondergrond waarop de deursticker is aangebracht wordt verwijderd. Het geheel moet dus op de applicatielaag komen.

Stap 3:

 • Plak nu uw deursticker gelijkmatig op uw deur.
 • Werk van binnen naar buiten.
 • Druk uw deursticker goed aan met een rakel of een bankpas.
 • Bij een grote deursticker herhaalt u dit aan de andere zijde.

Stap 4:

 • Trek nu voorzichtig langs het deur de applicatielaag weg. Nu blijft alleen uw deursticker op de deur zitten.
 • Let er op dat u geen delen van uw deursticker meetrekt. Doe dit dus geleidelijk en voorzichtig.
 • Het is belangrijk dat u de applicatielaag langs uw deur wegtrekt en niet naar u toe haalt.

=================================================================================================================

2.

Hieronder vindt u de muursticker plakinstructies voor de productcodes beginnend met de letters QS.

De muursticker bestaat uit 3 delen;

 • Applicatietape (het bovenste doorschijnende vel).
 • De feitelijke sticker.
 • Het schutvel (de ondergrond van dik papier).

Stap 1:

Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Neem voor de volgende stappen ruim de tijd.

Stap 2:

Leg de uit de doos gehaalde sticker op een vlakke ondergrond. Wrijf eventuele luchtbellen die door het oprollen zijn ontstaan er voorzichtig uit. Werk vanuit het midden naar buiten.

Stap 3:

Positioneer de sticker waar je hem wilt gaan plaatsen. Plak alle vier de hoeken vast met een stukje tape. Tip: Meet vanaf de sticker zelf en niet vanaf het vel want het vel is niet altijd perfect uitgelijnd.

Stap 4:

Plak over het midden van de sticker een lange strook tape. Plak ook goed en ver over de muur. Dus geheel over de sticker en 20 cm onder en boven de sticker.

Stap 5:

Pel aan één zijde de applicatietape los. Zorg er voor dat de sticker mee los komt van het dikke papier. Help de sticker eventueel voorzichtig om mee te komen.

Stap 6:

Knip of snij een stuk van het achtergebleven papier af. Plak het applicatietape met de sticker voorzichtig terug. Wrijf het voorzichtig met de hand aan.

Stap 7:

Wrijf met behulp van een rakel of een bankpas de sticker goed strak aan. Werk van binnen naar buiten.

Stap 8.

Verwijder de rest van de witte papieren ondergrond. Handel voorzichtig. Als het nodig is help dan de sticker zodat deze op de applicatietape blijft zitten.

Stap 9:

Plak nu ook deze kant van de sticker op de achtergrond en wrijf opnieuw met de rakel of bankpas de volledige sticker stevig op de ondergrond.

Stap 10:

Trek voorzichtig de applicatietape van de sticker. Help de sticker indien nodig met een nagel op de ondergrond als de sticker een beetje op de applicatietape blijft zitten.

Stap 11:

Nu is het aanbrengen gereed.